Ana Konular

Toplantımızın ana teması kıtaları buluşturan üç köprüden de ilham alarak, “pulmoner  vasküler  hastalıklarda zorlu suların  üzerinde köprüler” olarak belirlenmiştir. Böylelikle, toplantımız erişkin ve pediyatrik kardiyoloji, göğüs hastalıkları, romatoloji, göğüs ve kalp-damar cerrahisi, yoğun bakım  uzmanlığı, pulmoner hipertansiyon ve kalp yetersizliği hemşireliği alanlarında disiplinler, bölgeler ve kıtalar arasında yeni buluşmalara köprüler sağlamaya odaklanmıştır. 

 • Multimodality imaging: Pulmoner dolaşım ve sağ kalbin multislice CT, kardiyak MRI, doku Doppler, strain/strain rate ve 3B Eko ile değerlendirilmesi
 • Kalp  kateterizasyonu  ve vazoreaktivite testi 
 • Yeni hemodinamik tanımlamalar ve klinik anlamları 
 • Kılavuzlar  Günlük Uygulamalarımıza  neler  kattı, neleri  cevapsız bırakıyor: ESC 2014 Pulmoner emboli, ESC/ERS 2015 Pulmoner Hipertansiyon, ACC/AHA 2015 pediyatrik  Pulmoner Hipertansiyon kılavuzları
 • Akut  pulmoner emboli: Riske göre antikoagulan,trombolitik ve perkütan tedavi yaklaşımları
 • PH  hastalarında risk  belirleme ve  tedavi  yararını  öngörmede  paradigma dönüşümü: Mortalite / morbidite  sonlanım  noktaları
 • PAH  alt  gruplarında yeni  tanı, takip  ve tedavi algoritmaları,
 • Başlangıçta (up-front) kombinasyon veya ardışık  (sequential) kombinasyon tedavileri,
 • Hedef  odaklı  tedavi  yaklaşımı halen  geçerli  mi? 
 • Doğumsal kalp  hastalıklarında PAH: alt gruplara yakından bakış, medikal, girişimsel ve cerrahi çözümler,
 • Bir  şant  ne  zaman  kapatılmamalı
 • Bağ  doku  hastalıklarında  PAH : tanı ve tedavi algoritmaları
 • Sol kalp  hastalıklarına  bağlı (Grup 2) ve akciğer hastalıklarına  bağlı (Grup 3) PH
 • İleri evre PH hastasının yönetimi, parenteral prostasiklin tedavileri,
 • Akciğer  nakline  hazırlık
 • Erişkin  ve pediyatrik akciğer ve kalp/akciğer naklinde gelinen nokta, nakil  öncesi  destekleyici cihaz tedavileri
 • KTEPH ayırıcı tanısı, tedavi  algoritmaları
 • Pulmoner endarterektomide  San Diego, Avrupa, Türkiye, OrtaDoğu, Çin ve  Japon   deneyimi, 
 • Balon pulmoner  anjiyoplasti ;tek başına  veya  hibrid yaklaşım olarak
 • Güncel PH/KTEPH uzmanlık merkezleri ve sevk zincirlerinin tanımları
 • Dünyadan ve  ülkemizden PH kayıt Çalışmaları: REVEAL,PROPEL,THALES,SIMURG, EUPHRATES
 • Pulmoner arter denervasyonu
 • Panel tartışmaları: Dünyanın  farklı bölgelerinden gelen uzmanların dilinden PH/KTEPH tedavilerinde ortak ve ayrışan noktalar
 • Meet the experts oturumları
 • Pulmoner  hipertansiyon ve kalp yetersizliği hemşireliği work-shopları
LookUs & OnlineMakale